Aanmelden

Als u een conflict heeft met uw buren of met buurtgenoten en u gemotiveerd bent om tot een oplossing te komen, kunt u een beroep doen op Buurtbemiddeling.

Het kan ook zo zijn dat anderen het conflict melden, zoals wooncorporatie, gemeente, politie, huisarts of maatschappelijk werk. Deze partijen nemen echter geen deel aan de bemiddeling, en het is uiteindelijk aan u of u al dan niet gebruik wilt maken van Buurtbemiddeling. 

Na aanmelding neemt een medewerker van buurtbemiddeling contact met u op voor het maken van voor een gesprek met u en de bemiddelaars. Na afoop van dit gesprek wordt met uw toestemming uw buren benaderd en worden zij uitgenodigd voor het bemiddelingsgesprek. Dit gesprek zal plaatsvinden op een neutrale plek.

Zowel u als uw buren krijgen de gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Met de hulp van de bemiddelaars zoeken partijen zelf naar oplossingen die voor hen beiden bevredigend en haalbaar zijn. De partijen maken hierover afspraken en houden zich daaraan.

Na een aantal weken neemt Buurtbemiddeling contact met u op om te horen of alles nog steeds goed gaat.

hand