Bemiddelaars

In Zoetermeer zijn ca. twintig bemiddelaars als vrijwilliger actief met als uitgangspunt voor en door bewoners. Zij bemiddelen in conflicten tussen twee of meerdere personen uit een straat of buurt. De betrokken partijen blijven de baas over de oplossing van hun geschil en kunnen er zo voor zorgen dat hun relatie niet onnodig wordt beschadigd.

Buurtbemiddelaars zijn getraind in conflictbemiddeling, ze hebben een onpartijdige houding, ze vellen geen oordeel, zij respecteren mensen en hun verschillende leefwijzen/culturen en ze houden informatie geheim. Bij de aanpak van Buurtbemiddeling blijven politie en justitie buiten beeld. 

Bij ieder conflict werken er twee buurtbemiddelaars samen. De bemiddelaars zijn een gevarieerd gezelschap met ieder hun unieke sterktes, kennis en ervaring. Wie er ingezet wordt, hangt af van het soort conflict, in welke buurt het speelt en welke achtergronden de partijen hebben.