Wanneer kunt u Buurtbemiddeling inschakelen ?

In elke buurt kan het voorkomen dat buren of buurtgenoten zich ergeren aan elkaars gedrag. Het begint als een ergernis, maar als men het niet uitpraat, kan het probleem groter worden. Opgekropte irritaties doen een mens geen goed.

Buurtbemiddeling is vooral toe te passen bij irritaties of conflicten tussen buren in de dagelijkse leefsfeer. Het gaat om situaties die te licht zijn voor formeel optreden door politie en justitie. Bijvoorbeeld : 

 • geluidsoverlast
 • rommel of vuilnis van buren
 • ruzie over erfafscheidingen
 • overhangende struiken en bomen
 • overlast door kinderen
 • harde muziek
 • overlast door dieren
 • vernielingen
 • vreemde geuren
 • storende leefgewoonten
 • parkeeroverlast
 • pesterijen

Buurtbemiddeling kan u niet helpen bij ruzies binnen de familie, of bij buitensporige agressie, alcohol- en drugsproblemen.

overlast hond