Wat is Buurtbemiddeling ?

Buurtbemiddeling is een organisatie die mensen ondersteunt bij het oplossen van problemen in de buurt. Het doel hiervan is om het woongenot te vergroten en de leefbaarheid te optimaliseren voor de inwoners van Zoetermeer. 

Het dicht op elkaar wonen en werken heeft tot gevolg dat je elkaar makkelijk hoort en ziet. Verschillen in leeftijd, gezinssamenstelling, cultuur, dagindeling, karakter en hobby's kunnen leiden tot irritaties tussen buren. Veel irritaties hebben met lawaai te maken. 

Vaak gaat het samenleven goed. Soms lukt dat niet en kom je er met de buren niet meer uit. Buurtbemiddeling kan dan een oplossing bieden. Vrijwilligers die opgeleid zijn tot bemiddelaar kunnen helpen om de klachten tussen u en uw buren weer bespreekbaar te maken, zodat u samen naar oplossingen kunt zoeken. 

Buurtbemiddeling is gratis. Wel verwachten we van u en uw buren een actieve inzet om het conflict te helpen oplossen. 

Buurtbemiddeling is een onderdeel van stichting MOOI en werkt nauw samen met gemeente Zoetermeer, de politie en de woningcorporaties De Goede Woning, Vestia en Vidomes.

      gemeente                politie

dw                vestia

vidomes      mooi